Holiday Village

Registrere

Registreringsskjema

Tilleggsinformasjon Holiday Village

Registrere

Hvis du er eier av en leilighet, toppleilighet eller villa på Holiday Village, må du registrere deg én gang for den nye nettsiden.

Etter å ha fylt ut registreringsskjemaet vil du motta en e-post om registreringen din, men du kan ikke logge inn fordi vi fortsatt må koble deg manuelt til vår administrasjonsdel av Holiday Village. 

Etter godkjenning vil du motta en e-post om at du har lov til å logge inn på denne nettsiden.

I tilfelle vi ikke kan matche deg med administrasjonen vår, vil vi sende deg en e-post om det med informasjon om hvordan du kan kontakte oss.